Qonaq Kitabı
Əliqulu Qəmküsər (Nəcəfov)
© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info