Qonaq Kitabı
Nemətullah Kişvəri Dilməqani
© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info