Qonaq Kitabı
Nəcəf bəy Vəzirov
© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info