Qonaq Kitabı
Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar


1906 - 18/09/1988
Heydər Babaya salam

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info