Qonaq Kitabı
Səməd Vurğun


21/03/1906-27/05/1956
ŞEİRLƏR
POEMALAR
DRAM ƏSƏRLƏRİ

© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info