Qonaq Kitabı
Mirzə Fətəli Axundov
© 2011 Ədəbiyyat portalı - www.azerlit.info